LOGIN

 

Szkoła posiada 65-letnią tradycję. Założona w 1945 roku pod nazwą Szkoła Sztuk Pięknych Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Opierała się na wzorach przedwojennych Instytutów Sztuk Plastycznych i posiadała następujące działy: grafikę, ceramikę, tkactwo, fotografię i kurs ogólny. Program nauczania opracowany został przez samych nauczycieli. Przekształcenia w kolejnych latach dotyczyły zmian w nazwie:Liceum Sztuk Plastycznych, Państwowe Liceum Technik Plastycznych, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W budynkach tej ostatniej powołano w roku 1975 Państwowe Zawodowe Studium Plastyczne o specjalności konserwacja mebla artystycznego, konserwacja architektury i rzeźby architektonicznej. W obecnej strukturze szkoła działa od 1990 roku. Z inicjatywy władz miasta oraz dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkoła została gruntownie przebudowana i zmodernizowana. Środki na ten cel pochodzą z programu UE "INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO". Powstały nowe budynki, wyremontowano dotychczas użytkowane i połączono w jeden funkcjonalny kompleks o standardzie spełniającym wymogi nowoczesnej placówki edukacyjnej. Dzięki projektowi Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie (umowa dofinansowania nr: POIS.11.03.00-00-26/08-00), szkoła stała się jedną z najnowocześniejszych w kraju. W Policealnym Zawodowym Studium Plastycznym został otwarty nowy kierunek - RENOWACJA ELEMENTÓW ARCHITEKTURY. 16 września 2011 odbyła się uroczystość otwarcia Nowoczesnego Centrum Artystycznego po rozbudowie i modernizacji z udziałem Gościa Honorowego Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

galeria zdjęć z wizyty Ministra Kultury i Sztuki  w ZSP:

http://www.foto.zsp.tarnow.pl/zsp/2012/minister/index.htm

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsp.tarnow.pl/index.php/szkoa#sigFreeId1442432ed8

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsp.tarnow.pl/index.php/szkoa#sigFreeId758e53cfca