LOGIN

 

POLICEALNE ZAWODOWE STUDIUM PLASTYCZNE

Policealne Zawodowe Studium Plastyczne w Tarnowie zostało powołane w 1975 roku. Początkowo kształciło w specjalności: Techniki konserwatorskie o dwóch specjalizacjach: Konserwacja mebla oraz Konserwacja detalu architektonicznego. W latach 80 - tych nauczanie konserwacji detalu architektonicznego zostało zawieszone.

Obecnie Policealne Zawodowe Studium Plastyczne wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych i kształci 
w zakresie specjalizacji: Renowacja mebli i wyrobów snycerskich oraz Renowacja elementów architektury, kontynuując tym samym chlubną tradycję i nawiązując do znaczących osiągnięć z lat minionych.

Szkoła posiada ogromny dorobek w pracy na rzecz środowiska lokalnego i instytucji kulturalnych. Słuchacze Studium obydwu specjalizacji na przestrzeni lat wykonywali wiele prac renowacyjnych, między innymi: sztukaterii w salach Dworu w Zbylitowskiej Górze i Pałacu Myśliwskim w Łęgu Tarnowskim; sztukaterii i luster pozłacanych w Sali Lustrzanej w Tarnowie; mebli, rzeźb i portali w Pałacu Sanguszków w Tarnowie; mebli dla Dworku I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, klasztoru oo. Bernardynów w Tarnowie i Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie; mebli i innych obiektów dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie i jego oddziałów: krzyża pasyjnego dla Muzeum Etnograficznego, mebli dla Zamku w Dębnie, Dworu w Dołędze i Muzeum Pamiątek po J. Matejce w "Koryznówce". Działalność Studium wykracza poza granice regionu tarnowskiego, zarówno w pracach renowacyjnych na rzecz instytucji jak i osób prywatnych. Słuchacze Studium wykonywali konserwacje mebli dla: Zamku Królewskiego na Wawelu, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i klientów indywidualnych z terenu całej Polski.

Zespół Szkół Plastycznych dysponuje dworem gotycko-renesansowym Jeżów, położonym we wsi Wilczyska, w pobliżu Bobowej. Jest to ośrodek plenerowy Szkoły.

 

strona studium: http://www.studium.zsp.tarnow.pl/p_renowacja.html

facebook: http://www.facebook.com/studium.renowacja?fref=ts

 

nauczyciel: mgr Zbigniew Górowski

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

nauczyciel: mgr Włodzimierz Depukat

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

nauczyciel: mgr Janusz Jędrzejczyk

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

nauczyciel: mgr Tomasz Głowacz

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

 

REKRUTACJA PZSP

 

 

EGZAMINY WSTĘPNE:

 

POLICEALNE ZAWODOWE STUDIUM PLASTYCZNE: 3, 4 lipca 2017 / godz.9.00